انتخاب کتاب یکی از مهم ترین کارهایی است که هر آدم اهل مطالعه ای باید انجام بده. چون کتاب می تونه زندگی آدم و عوض کنه.کتاب خوب بهت درس زندگی می ده و انگیزه برای زندگی خوب و انسانی خوب بودن.
کتاب خوب آدمو به تفکر وادار می کنه.
اما کتاب بد جز درد و‌نفرت و بدبختی تفکر منفی چیزی به آدم نمی ده.

کتاب های خوب

کتاب های روانشناسی و کتاب هایی که درباره سبک زندگی و موفقیت حرف می زنند بهترین نوع کتاب ها هستن چون باعث رشد تو می شن ‌کاری می کنن که تو هم پیشرفت کنی و موفق بشی . البته اگه به دستوراتشون عمل کنید . حتی اگه عمل هم نکنی فایده ای که واست دارن ساختن یه ذهن مثبت اندیشه.
در درجه دوم رمان ها و داستان هایی هستن که پایان خوش دارن و یا درش درس زندگی و انگیزه و امید داده شده. برای اینکه شما بدونید پایان همه چیز خوبه . نه اینکه بخواید خودتونو گول بزنید …نه . هدف داشتن طرز فکر مثبته . این کتاب رو ضمیر ناخودآگاه شما تاثیر می ذاره و باعث خلق شرایط مثبت براتون میشه.

و اما کتاب های بد

کتاب های بد همه داستان ها و رمان هایی هستن که درش از بدبختی و خیانت و خون و خون ریزی گفته میشه . کتاب هایی که از عاشق شدن منتفرتون می کنه . کتاب هایی که باعث میشه هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکنید . حرف منم این نیست که به همه اعتماد کنید ، اما می دونید به هیچ کس اعتماد نکردن یعنی چی ؟ یعنی اضطرابی که با مواجه شدن با هر آدمی بهتون دست می ده . دغدغه های فکری و نهایتاً جنون.
کتاب های که انگار ساخته شدن تا دیوانه تون کنن و انگیزه زندگی رو‌ازتون بگیرن . این کتاب ها همون کتاب های هستن که باهاشون اشک می ریزید مخصوصاً در پایان داستان. بعد درسی که تو ذهنتون به خودتون می دید این هاست (( دیگه نمی شه به هیچ کس اعتماد کرد)) ، (( دنیا جای خوبی برای زندگی نیست)) ، (( همه آدما خیانت کارن)) ، (( مرداد همه سر و ته یه کرباس اند)) ، (( همه زن ها بی وفان)) ، (( موفقیت غیر ممکنه))
و همه این جمله ها باعث میشه که شما از خودتون یه آدم بدبخت بسازید.
پس چیزی که می خونید رو جدی بگیرید . چون می دونه رو طرز فکر شما و نهایتاً زندگی شما تاثیر زیادی بذاره.