اندر فواید سحر خیزی . جانم می رم سر اصل مطلب دیگه.
بله اگه سحرخیز باشی حداقل دو ساعت زودتر از بقیه بیدار میشی و در آرامش بیشتری به کارهات می رسی.
اگه سحر خیز باشی شبا زود می خوابی و یه خواب کامل و عالی خواهی داشت ‌ Denizli Escort
اگه سحرخیز باشی حداقل یه ساعت بیشتر از بقیه وقت کتاب خواندن داری.
اگه سرخیز باشی صبح ها وقت اینو داری که با مدیتیشن و عبارات و فیلم ها و پادکست های انگیزشی حال خودتو خوب کنی Pamukkale Escort

ولی کی گفته که حتماً باید سحر خیز باشی . هر کسی ساعت بدن خودشو داره . پس سعی کن ساعت بدنتو بشناسی . اینم راحت می تونی تو اینترنت با چهارتا سرچ و چند تا تست بفهمی.