دوره آنلاین آموزش نویسندگی کودک و نوجوان

شروع دوره 18بهمن

دوره سه ماهه است

به دلیل تمرکز روی کار هنرجو ها و کیفیت بیشتر کار ، ظرفیت محدود هست

این دوره رو می تونید با دوره های آنلاین دیگه مقایسه کنید و بعد ثبت نام کنید.

فوری اقدام کنید برای ثبت نام که مهلت ثبت نام کوتاهه

rahelehrezaii1@

مهلت ثبت نام ساعت 23:59 روز جمعه 17 بهمن