انسانیت یعنی اینکه من و تو برابریم
نه تو از من سر تری و نه من از تو
انسانیت یعنی همه ما از یه قانون پیروی می کنیم و همه ما ارزش این رو داریم که حقوق برابر داشته باشیم .
انسانیت یعنی وقتی من و تو می خوایم درباره عقایدمون صحبت کنیم به هم توهین نکنیم .
آدم ها زمانی می تونن ارتباط انسانی با هم داشته باشن که بتونن همدیگه رو درک کنن. دید جنسیتی رو کنار بذارن و کاملاً منطقی با هم صحبت کنن . به هم گوش کنن .
اگه مردم در زمان عصبانیت یا دفاع از عقایدشون سعی می کردن به حرف های هم گوش کنن نصف بیشتر دعوا ها از بین می رفت. نصف بیشتر سوتفاهم ها اصلاً به وجود نمی اومد که بخواد برطرف بشه. نصف بیشتر اختلاف ها منطقی حل می شد . نصف بیشتر دروغ ها گفته نمی شد .
تا زمانی که یاد نگرفتیم گوش کنیم نمی تونیم ادعای انسانیت کنیم.