امیدوار بودن بد نیست .

یعنی اصلاً بد نیست
اصلاً بد نیست که به آینده ات امیدوار باشی
اصلاً بد نیست که امیدوار باشی که بیماریت درمان بشه.
اصلاً بد نیست که امیدوار باشی یه روز مستقل بشی.
اصلاً بد نیست که امیدوار باشی به روز به هدفت برسی .
می دونی چی بده؟
بد اینه که بشینی و فقط خیال پردازی کنی
نه دوست عزیز اشتباه نکن خیال پردازی کار خیلی خوبیه . اما خیال پردازی خشک و خالی فایده نداره .
بد اینه که قدمی واسه رسیدن به هدفت برنداری و همه اش تو ذهنت باشه‌
بد اینه که فکر کنی علامه دهری و نیازی به راهنمایی و اطلاعات دیگران نداری.
بد اینه که فکر کنی نوشتن هدف و برنامه هات رو کاغذ کار بی خودیه.
دوست عزیز ، امیدواری بد نیست ، حتی امید واهی داشتن اینقدر بد نیست که درجا زدن بده.