چهار نکته برای اینکه زندگی شادتری داشته باشید

۱. تو لحظه زندگی کنید

زندگی در لحظه

مهم تربنش همینه . نه نگران آینده باشید و نه به گذشته فکر کنید .

۲. بی خیال دنیا

بی خیال دنیا

اخبار رو کلا تعطیل کنید . مخصوصاً خبر های ناراحت کننده رو . این به معنای انکار واقعیت هایی که داره در دنیا اتفاق میوفته نیست ‌. این کار در حقیقت هیچ معنایی نداره . اما یه فایده داره . اونم اینه که شما این اخبار ناراحت کننده یا مشابه اون رو به زندگی تون جذب نخواهید کرد.

۳. دیگران رو شاد کنید

شاد کردن دیگران

وقتی به دیگران کمک می کنید ، یا وقتی سعی می کنید به هر نحو لبخند روی لب کسی بیارید ، تا خودآگاه خودتون هم شاد می شید و احساس رضایت درونی خواهید داشت.

۴. بخند تا دنیا به روت بخنده

شاد باشید

وقتی همه اش اخماتون تو همه توقع دارید شاد هم باشید . سعی کنید به هر بهانه ای شده خودتون لبخند به لب خودتون بیارید . سعی کنید اولین نفری که قراره یادش کنید خودتون باشید