خواب از چشمانم برده
چشمانی که همه چیز من است
باغ
دریا
آسمان
صحرا
آه از چشمانش
گاه سبزه ای شده از زمین می روید
گاه کفتری است که در آسمان می پرد
گاه شن های ساحل دریاست
گاه در میان ابرهاست

 

موارد بیشتر را در اینستاگرامم ببینید

اینستاگرام راحله رضائی  rahelehrezaii1@