این صرفاً یه طنزه خیلی جدّیش نگیرید . اگرم خواستید جدّیش بگیرید.
دختر ها و پسر ها وقتی اسم ازدواج میاد وسط حرفاشون هزار تا معنی داره .
وقتی دخترا می گن ((قصد ازدواج ندارم.))
۱. بدو بیا تا نپریدم
۲. یکی دیگه رو دوست دارم
۳. جهیزیه ام جور نیست
۴. نازمو بکش
۵. ازدواج؟! با تو؟! محاله.
وقتی پسرا می گن (( دوستت دارما ولی شرایطشو ندارم))
۱. ازدواجی نیستم
۲. اگه ماشین و خونه و… ندارم .
۳. هنوز نفهمیدی دختر بازم .خوبه همین چند وقت پیش شماره دختره رو تو گوشیم دیدی.
۴. اول رابطه بعد ازدواج
۵. ازدواج؟! من؟! با تو ؟! تو کی هستی؟ من کی هستم؟ اینجا کجاست؟
البته این جمله ها هزار و یک معنی دیگه هم داره که از حوصله من و شما خارجه . ولی بزرگترین معضل و مشکل ما آدما این نیست که حرف همدیگه رو نمی فهمیم . اینه که نمی دونیم کدوم حرف طرف مقابل چه معنی داره. پس در روابط باید تیز بین و ریز بین و خلاصه ذره بین باشید.
سخن آخرم واسه دختر ها و پسر ها : قربونتون برم … مگه مَرَض… یعنی مگه معما دارین طرح می کنین که حرفتونو می پیچونین . رُک حرفتونو بزین و اینقدر دیگرون رو به زحمت نندازین.