وقتی دیروز داشتم تو اینترنت درباره انسانیت تحقیق و دیدگاه انسانی به قضایا داشتن تحقیق می کردم ، در کمال تعجب دیدم کمترین اطلاعات درباره انسانیت به زبان فارسی وجود داره .

این یعنی بعضی تولید کنندگان محتوا کمترین تمایلی به تولید چنین محتواهایی ندارن. شاید هم کمترین اطلاعاتی درباره اش ندارن .

خبرگذاری ها رو که نگو. اگه یک خبر درباره کارهای انسانی افراد شرافتمند نوشته باشن خیلی خوبه . اما حداقل من چیزی پیدا نکردم . گمونم کار های انسانی اخبار جذابی محسوب نمی شن.

اما به نظر شما انسانیت چیه ؟

کمک به همنوع ؟ مالی یا معنوی؟

دیگه درباره انسانیت چی می دونین ؟

انسانیت

به نظر من انسانیت یعنی:

 • کمک مالی و معنوی به همنوع
 • یعنی برابری جنسیتی
 • یعنی وقتی یک زن از حقوقش دفاع می کنه براش گارد نگیریم.
 • یعنی وقتی یک زن دفاع و قضاوتی یکطرفه نداشته باشه و مدام مرد ها رو تخریب نکنه.
 • یعنی وقتی داریم از حق و حقوقمون دفاع می کنیم ، حقوق کس دیگه ای رو ضایع نکنیم.
 • یعنی تا وقتی باکسی زندگی نکردیم و دردش رو با جود خودمون حس نکردیم درباره اش قضاوت نکیم.
 • یعنی اگه گوینده خبر هستیم ، حقایق رو مخفی نکنیم و رو کار مسئولین سرپوش نذاریم.
 • یعنی فقط به خاطر پول و بالا بردن بیننده و خواننده برای تلوزیون و روزنامه و خبرگذای اینترنتی مون ؛ شایعه سازی نکنیم و با اعتبار و آبروی دیگران بازی نکنیم.
 • یعنی مردم رو دوست داشته باشیم .
 • یعنی به افراد نگاهی انسانی داشته باشیم .
 • یعنی برای به دست آوردن موقعیت بهتر برای خودمون ، زیرآب کسی رو نزنیم.
 • یعنی رفیق و همراه هم باشیم ، نه مانع همدیگه .
 • یعنی برای بهتر شدن اوضاع مملکت متحد بشیم.
 • یعنی از خشونت دست برداریم.
 • یعنی از دورغ دست برداریم.
 • یعنی اگه انتقادی داریم تو روی آدم ها بگیم نه پشت سرشون.
 • دست از مسخره کردن دیگران به خاطر مسائلی که ما درکش نمی کنیم برداریم.
 • یعنی بخشیدن رو یاد بگیریم.
 • یعنی اگه کسی ما رو بخشید از این مهربانی اون سو استفاده نکنیم . و بهتره بدونیم بعد از بخشیده شدن درهای اشتباهاتِ دوباره به روی ما بسته است.
 • یعنی به موجوداتی که خدا به وجود آورده آسیب نزنیم. گاو و گوسفند و مرغ آفریده نشدن که ما ازشون بهره کشی کنیم و ازشون تغذیه کنیم . همون طور که ما برای این آفریده نشدیم . همونطور که ما حق زندگی داریم ، حیوانات هم حق زندگی دارن .
 • یعنی بدونیم که آدم ها با هر رنگ و نژادی که باشن ، با ارزشن . رنگ پوست و کشوری که افراد در اون زندگی می کنن ، نباید ارزششون رو تعیین کنه. یادمون باشه که احتمال داشت ما به جای اون ها متولد بشیم .
 • یعنی بدونیم که زمین فقط زمینه . محیط کار محیط کاره . خونه فقط یه خونه است . اما این انسان های خوب و درست هستند که اونجا و مکان رو ارزشمند می کنن.
 • و…

می دونید ! ما فقط بلدیم درباره انسانیت شعار بدیم . حرف بزنیم . از دیگران به خاطر رفتار غیر انسانی شون ناراحت بشیم و شدیداً ازشون انتقاد کنیم. اما ما هنوز انسان بودن رو یاد نگرفتیم. هنوز خودمون انسان نیستیم . بهتره تغییر رو از خودمون شروع کنیم . اگه هر کسی اینکار رو بکنه دنیا پر از انسانیت و محبت میشه.

و دیگه نیازی به بهشت دروغین نخواهیم داشت.