همه می ترسند. همه . استثناء هم نداره .

کیه که وقتی با مشکلی مواجه می شه نترسه ؟

کیه که موقع شروع کار جدید نترسه؟

کیه که قدمای اولیه اش رو با تردید بر نداره؟

بله همه می ترسند . حتی موفق ترین آدم های دنیا هم در شروع کارشون ترسیدن . اما نذاشتن ترس بهشون غلبه کنه و مانع پیشرفتشون بشه .

منفعت اونور ترسه

به قول بابا بزرگ خدابیامرزم (( منفعت اونور ترسه ))

اگه بترسی و بخوای فرار کنی میشی مثل هزارن آدمی که موفق نشدن . هیچ وقتم شناخته نمی شن .

تاحالا به قبرستون رفتی ؟ حتماً رفتی . روح رفتگانت هم شاد . ولی اونجا جایی هست که می تونی ببینی افراد زیادی هستن که موفق نشدن. می تونی رویاهایی که به حقیقت نپیوستن رو ببینی . به خاطر ترس . آیا ارزشش رو داره که به خاطر ترس زمانت رو از دست بدی . ارزشش رو داره که هیچ وقت به رویا هات نرسی.

می دونم که رویا های زیادی داری . اما تو رویا زندگی نکن ، بلکه رویا هاتو زندگی کن.

وقتی به ترست غلبه کنی و پیش بری ، توانایی مقابله باهاش رو به دست میاری .بعضی وقتا هم چیزایی که ازشون می ترسیدی با رفتن به سمتشون خود به خود نابود می شن .

و وقتی از ترس بگذری ، می فهمی موفقیت در انتظارت بوده . با دنیای رویایی زیبات که الان به حقیقت بدل شده رو به رو می شی. بعد می گی (( ارزشش رو داشت)).

می دونی چرا؟

چون تو هنوز زنده ای . ترس ها و همینطور مشکلات عذابت دادن . اذیت شدی . اما اونا تو رو نکُشتن . تو هنوز زنده ای و فرقت با گذشته اینه که تو حالا رویاهاتو به دست آوردی.