طی این مقاله کوتاه می خوام بگم که خانم های ایرانی ! با وجود مشکلاتی که در ایران با اون مواجه هستید ، لطفاً انگیزه تون رو برای پیشرفت از دست ندید .
ادامه این مطلب رو هم از دست ندید.
بله خواهر گلم . شمایی که داری این مطلب رو می خونی . دقیقاً با خود شما هستم .
می دونم که در ایران موانع و مشکلات زیادی برای استقلال و پیشرفتت وجود داره . منم با مشکلاتی مثل مشکلات شما دست به گریبان هستم. اما امیدم رو‌ از دست نمی دم.
خواهر عزیز. علایقت رو پیدا کن و در مسیرش قدم بذار . مطمئن باش اگه دنبال علایقت بری قدرتت زیاد میشه . اگه دنبال علایقت بری می تونی جلوی مخالفت ها و موانع ایستادگی کنی. و این تنها راه رسیدن به هدفه . این تنها مسیر برای پیشرفت توئه . دنبال کردن علاقه ات.
مرد ها با چنین مشکلاتی مواجه نیستن . اما تو مواجه هستی ، پس باید قوی تر و با انگیزه تر از اونا باشی . و مطمئن باش خداوند قدرت خارق العاده ای به تو داده تا در مسیر درست زندگیت قدم برداری.

فکر کنم خودت موانعت رو می شناسی .

مخالف های خانواده
اجازهازه پدر
اجازه شوهر
برابر نبودن حق و حقوقت با مرد ها در محیط کار
جدی گرفته نشدنت
حق و حقوقی که قانون برات در نظر نگرفته
اما خداوند می دونسته که تو قوی هستی و برای همین تو رو زن آفریده تا با تمام این ها مقابله کنی. تا قدرتت رو به دنیا ثابت کنی . پس ادامه بده و هیچ وقت متوقف نشو و یادت باشه هیچ وقت دیر نیست.