مطهری در کتاب (نظام حقوق زن در اسلام ) نوشته که:

((کمتر فکر میکنند که مقصود از تساوی، تساوی در حقوق است.

در گذشته مرد ها به زن ها زور می گفتند ، اما امروز چون آن ها نیز به مرد ها زور می گویند پس همه چیز درست شد زیرا تساوی در زورگویی برقرار شده است.

در گذشته 10 درصد ازدواج ها منجر به طلاق و جدایی می شد ، اما حالا در بعضی نقاط جهان 40 درصد ازدواج ها منجر به طلاق می شود و نیمی از این طلاق ها را زن ها به وجود می آورند، پس جشن بگیریم و شادی کنیم زیرا تساوی کامل حکمفرماست. در گذشته فقط مرد ها بودند که به زن ها خیانت می کردند، مرد ها بودند که پایبند عفت و تقوا نبودند؛ امروز بحمدالله زن ها نیز خیانت می کنند و پایبند عفت و تقوا نیستند.))

چه جالب که مطهری ، این مسائل رو ، که اینقدر درآینده جامعه بشری تأثیرگذارهست ، با این لحن تمسخر آمیز بیان کرده و اون رو به سخره گرفته .

از سخن ایشون این به نظر می رسه که زورگویی مردان نسبت به زنان رو  تأیید و زنان به مردان رو تساوی غلط تلقی کرده.

اگر مرد بانی طلاق باشه بد نیست، مشکلی نیست ، اما زن نباید چنین کاری کنه .(چون اصولا حق انتخاب ادامه زندگی با همسرش رو نداره و فقط مرد چنین حقی دارد.)

اگر مرد خیانت کنه درسته اما خیانت زن غلط.

من نه زورگویی و نه خیانت رو از طرف هیچ کدوم تأیید نمی کنم .اما اگر قراره که کاراشتباهی منع بشه یا اصولاً اشتباه تلقی بشه بهتره هم برای زن و هم برای مرد باشه ، برای دوطرف باشه، نه اینکه با این لحن ، اشتباه رو بر یک طرف روا و بر طرف دیگه ناروا بدونیم.