در این کتاب برایان تریسی به شما آموزش می دهد که ، چطور می شه در زمان کمتر ،کار بیشتری انجام بدین. در اصل آموزش استفاده مفید از وقته.

به شما آموزش می ده که چطور می شه از راه تعیین هدف، بر زمان احاطه پیدا کرد. یاد می ده که چطوری اهداف و برنامه هاتونو اولویت بندی کنید. یاد می ده که چطوری باید مقید به انجام کاری بشید و تا اونو به پایان نرسوندید دست از تلاش بر ندارید.یاد می ده که چطوری باید پروژه های خودتونو مدیریت کنید و یا گروه کاری- تیم – خودتونو بسازید.

در این کتاب هفت عامل تلف شدن وقت را معرفی و مقابله با اون رو آموزش می ده. و اینکه چطوری از اتلاف وقت جلو گیری کنید.

روش مدیریت زمان ر بهتون یاد می ده تا تسلط بیشتری بر وقت خودتون داشته باشید. تا روزتون رو مفید به پایان برسونید .