وقتی به انیمیشن ها یا فیلم های مربوط به حیوانات نگاه می کنی _بعضی هاشون البته _ می بینی که بله دارن از حیوانی حمایت می کنن و در عین حال دارن حیوان دیگری رو می خورن .
گاهی میبینی که قهرمان فیلم یه دسته حیوان رو می خواد نجات بده اما همنوعان همون دسته دارن صحنه دیگه ای از فیلم کباب و خورده می شن .
انگار این تعداد حیوان که برای فیلم مهم هستند باید نجات پیدا کنن ، بقیه مانعی ندارد که کشته یا خورده بشن.

پشمالوی قدرتمند

پشمالوی قدرتمند

یا مثلاً اگه از حیوانات بهره کشی نکنیم زمین نابود میشه . انگار قبل از دخالت انسان ها زمین داشته نابود می شده

بری زنبوری

بری زنبوری

خواهشی که از فیلمسازان و نویسندگان دارم اینه که مشخص کنند کدوم طرفی هستن ، علیه حیوانات یا دوست دارشون؟