چند روز پیش دوستی در دایرکت اینستاگرام  درباره مشکلاتش باهام حرف زد . درسته من روانشناس نیستم ولی خیلی از فالور ها برای راهنمایی و انگیزه گرفتن سراغ من میان . خلاصه اون دوست عزیز از مشکلاتش گفت و گفت نمی تونه تحمل کنه.

من چی گفتم

علاوه بر راهنمایی هایی که کردم – که مربوط به مسئله شخصیشون بود و اینجا اعلام نمی کنم – گفتم بنویس . شروع کن به نوشتن که نوشتن آرامش بهت می ده . خیلی وقتا نوشتن درمان درده .
گفتم از گذشته تا به حال اتفاق افتادن رو بنویس و با خودت درد و دل کن. مطمئنم از قدیم تا به حال با خیلی مسائل دست به گریبان بودی و از پس همه اش هم بر اومدی . وقتی برای خودت می نویسی بگو که به خودت افتخار می کنی که تونستی محکم و قوی بایستی و ادامه بدی .
دوستان ، مطمئنم که شما هم با مسائل مختلفی دست به گریبان بودید ، پس این توصیه رو به شما هم می کنم.
به نظرم همه به نوشتن احتیاج دارن ، چون در دنیای امروز ما همه به انگیزه و آرامش احتیاج دارن ، و کسی بهتر خودشما که این کار رو برای خودتون انجام بدید.