وقتی به بعضیا می گی گیاهخوارم . میگن :« یه امروز رو رژیمت رو بشکن و بیا این گوشت و مرغ رو بخور ببین چی شده !»
در صورتی که وگانیسم سبک زندگیه نه رژیم غذایی . مثل این می مونه من به یه ورزشکار که سبک زندگیش ورزش روزانه است بگم یه امروز رو ورزش نکن. یا مثلاً کسی که عادت داره هر روز صبح یا قبل از خواب بره حموم بگم یه امروز رو حموم نرو .
یه امروز رو مطالعه نکن.
یه امروز رو نرو سر کار.
یه امروز رو مهربون نباش.
یه امروز رو به موهات شونه نزن .
و…
این رژیم غذایی نیست که بخوایم بشکنیمش . این یه سبک زندگیه . نمی تونم یه امروز گوشت حیوانی که تا چند روز پیش زنده بوده رو بخورم . نمی تونم یه امروز شیری حق گوساله بوده رو بخورم . نمی تونم یه امروز رژیم رو‌ نه ، بلکه اصول اخلاقیم رو‌بشکنم .