می دونید که مدت هاست دارم دنبال راهی برای این می گردم که به کارهام با سرعت بیشتری رسیدگی کنم .
چند روز پیش آزمون آیین نامه داشتم . می دونم که خیلی دیر اقدام کردم ، ولی همیشه یا پولشو نداشتم و یا وقتشو . اما الان هردو بود و تونستم برم . خلاصه با بار اول آیین نامه رو قبول شدم .
می دونید چطوری ؟ قطعاً بدون یه برنامه ریزی خوب این اتفاق نمی افتاد . اما من دو روز کامل رو به اون کار اختصاص دادم . کارهای مهم دیگه ای انجام ندادم ، فقط به اون چسبیدم.
بعد فکر کردم چی می شد اگه با همه برنامه هام همین کار رو بکنم و هر روز و فقط به یه کار اختصاص بدم ؟ هر چند کار های پیش پا افتاده دیگه رو هم کنارش انجام می دم ، اما کار اصلی فقط هر روز یکی . و اگه وقت کردم کار مهم دیگه ای رو انجام بدم
چند روزه دارم این کار رو انجام می دم و خوشبختانه تا الان که موفقیت آمیز بود و حسابی در کار هام جلو افتادم ‌. ببینیم تا کی این روش جواب می ده.