دقت کردی یه وقتا که داری زور می زنی به هدفت برسی ، هی سنگ پشت سنگ ، مانع پشت مانع میاد سر راهت؟ تو همینوجوریشم انگار جون های آخرته ، انگار نه انرژیته که داری راه می ری ، اما موانع هم می خوان متوقفت کنن.
آدمای اطرافت ، اتفاق ها ، بد بیاری ها و خیلی چیزهای دیگه می خوان کاری کنن که شکست رو بپذیری.
اما می دونی تو باید چی کار کنی ؟
تو باید ادامه بدی . می دونی چرا ؟
چون همین لحظه و همینجاست که تو رو می سازه.
چون همین لحظه و همینجا تو در نزدیک ترین حالت به هدفت هستی . فقط چند قدم مونده . شاید چند قدم کوچیکی .
تمام توانت رو باید بذاری ، تمام تلاشت رو باید بکنی . مطمئن باش پیروز میشی . حتی اگه پیروز هم نشی به خودت افتخار می کنی . به خودت و توانایی هات ایمان میاری . می دونی که دفعه بعد اگه همچین جایی گیر کردی باید چی کار کنی ، می دونی که دوباره هم از پسش برمیای .
دلم نخواست زیاد حرف بزنم و این پست رو با حرف های بی خودی پر کنم .
هرچی باید می گفتم رو گفتم ‌. حالا دیگه خودت می دونی باید چی کار کنی .
موفق باشی.