به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات

هی تویی که سیگاری هستی . خیلو خب ، سیگاری نیستی ، تفریحی می کشی ، هر وقت اعصابت خرد بشه می کشی یا به هر دلیل دیگه ای می ری سمت سیگار … دلیلش اصلاً برام مهم نیست.
داری می گی «خودم می دونم چه ضرری هایی واسم داره» ؟ داری می گی « با وجود اینکه می دونم می کشم» ؟
دو تا خبر بد برات دارم
اولیش اینه که تو هرگز نمی تونی عاشق بشی . داری انکار می کنی؟ داری می گی عاشق هم شدی ؟
نه خیر ، اشتباه می کنی . تو عاشق نشدی ، نمی تونی عاشق بشی . حتی نمی تونی کسی رو دوست داشته باشی .می دونی چرا؟
چون هر کسی اول از همه باید خودشو دوست داشته باشه . کسی تا خودشو دوست نداشته باشه ، نمی تونه فرد دیگه ای رو هم دوست داشته باشه. تویی که با وجود دونستن ضرر های سیگار بازم داری به خودتو بدنت ظلم می کنی ، چطور می تونی کس دیگه ای رو دوست داشته باشی .
و اما خبر دوم ، که می دونم برات دردناکه . حداقل امیدوارم دردناک باشه تا به خاطرش این سیگار به درد نخور رو کنار بذاری.
خبر دوم اینه که سیگار فقط به خودت آسیب نمی زنه . به عزیزترین فردی که داری آسیب می زنه . فرزندت . دختر یا پسر کوچولوت که از جونت هم بیشتر دوستش داری . آسم یکی از بیماری هایی هست که از طریق ژنتیک انتقالش می دی .
بیماری های زیادی هست ، درد های زیادی هست که به بچه ات انتقال می دی .
یه دونه از اونایی که اسمش به گوشت نخورده رو می گم .

پسوریازیس

پسوریازیس

تاثیر سیگار روی کودک

صدفک

بیماری که از بیرون پوست و از درون مفاصل رو نابود می کنه. خیلی دردناکه ، خیلی . غیر قابل درمان هم هست .
تاحالا یه قسمت از بدنت رو اینقدر خاروندی تا خون بزنه بیرون؟
فرض کن بیست و چهار ساعته پوست بدنت بسوزه و بخاره . رو مخه نه . خیلی هم رو مخه.
فرض کن پوستت مدام قرمز و ورم کرده باشه . مدام بسوزه و بخاره و خون ازش بیاد . علاوه بر این از درون مفاصلت رو نابود کنه. کم کم تمام مفاصلت رو از کار بندازه و ویلچر نشینت کنه. حس بدیه نه؟ اما خب این انتخاب خودت بوده ، ضررش رو می دونستی .
اما فرض کن این اتفاق واسه فرزندت بیوفته. دختر یا پسرت جلوی چشمت عذاب بکشن . پر پر بزنن . با چشم خودشون مرگ تدریجی شونو ببینن و کاری از دستشون بر نیاد. از دست تو هم همینطور . شاید بتونی کنترلش کنی.

ولی خبر بد ، حتی اگر کنترلشم کنی گاهی یهو می زنه بیرون و بد تر اینکه این بیماری رو تا آخر عمرشون خواهند داشت . شاید پیضش بیاد که یهو بره ، ولی هیچ تضمینی وجود نداره که برنگرده .

پسوریازیس سر

پسوریازیس آرنج

پسوریازیس تن

اوه خدایا . من چی دارم می گم ؟ به کی دارم می گم ؟ تو خودت رو هم دوست نداری ، چه برسه بر فرزندت .

اما فرض کن اگه تو سیگار نمی کشیدی چی می شد. بچه تو مثل یه بچه عادی و سالم زندگی می کرد.

کودک زیبا

نی نی کوچولو

نینی

داری می گی دوستش داری ؟ ثابت کن . یه بار برای همیشه بذارش کنار.
دوستانی که اهل دود و دم هستید . این که سیگار بود این کار رو کرد . به هر چیز دیگه ای معتادی ، کنارش بذار که ضررش بیشتر از اینه.