بله یکی از بهترین اعنواع اعتیاد همین اعتیاد به نوشتنه.
البته از اونجایی که مطمئنم هیچ کدوم از ما دچار این اعتیاد نمی شیم اینو مفید دونستم . وگرنه اعتیاد از هر نوعی خطرناکه.
اعیاد به نوشتن یعنی مدام بنویسی ، یعنی همه اش بنویسی ، یعنی دیوانه وار بنویسی.
اما از اونجایی که ما اصولاً یا با روزمره گی ها و مسائل و مشکلات دست به گریبون هستیم و یا تو فضای مجازی چرخ می زنیم داشتن چنین اعتیادی عملاً ممکن نیست.
اما می تونیم هر روز بنویسیم . می تونیم با خودمون عهد ببندیم که هزار کلمه نه ، یه ساعت نه ، نیم ساعت هم نه ، روزانه ده دقیقه بنویسیم. یا حداقل پنج دقیقه .
نمی دونید روزانه نویسی چقدر باعث تقویت نویسندگی تون میشه .
پس هر روز بنویسید و این روزانه نویسی رو دست کم نگیرید .