بعضیا می گن باید یه جا رو برای نوشتن انتخاب کنی و همیشه همونجا بنویسی . می گن جایی که ذهنت بهش عادت کرده بهتر می نویسی.
اما من می گم خیلی خوبه که آدم یه جای خاص برای نوشتن داشته باشه و همیشه همونجا بنویسه ، اما گاهی هم باید مکان رو تغییر داد . برای تنوع لازمه . اگه محیط رو نوشته آدم تاثیر داشته باشه چرا این تغییر نوشتاری رو با جون و دل نپذیریم . چرا نذاریم دست و ذهنمون یه محیط و یه نوشته تازه رو تجربه کنن.
تازه شاید هم پیش نویس اولیه کتاب و یا داستانتون جایی دیگه به ذهنتون رسید و تا بخواید برگردید به محیط خودتون که این ایده ناب از ذهنتون پریده .
پس خیلی به فکر محیط نوشتن باشید . بذارید دست و قلم و ذهنتون رها باشه .
هر چه آزاد تر بذاریدش آزادانه تر عمل می کنه و متن زیبا تری می سازه.