این مطلب شاید خیلی کوتاه باشه اما تاثیر گذار و ارزشمند برای کسیه که هرچی برنامه ریزی می کنه نمی تونه بهش عمل کنه.
مشکل ما اینه که فکر می کنیم امروز ارزشمند تر از فرداست و پی می گیم امروز رو کیف کن و فردا انجامش بده .
هی انجام کار های مهم رو عقب می ندازیم . آخرش می بینیم یه ماه گذشته و کار یه ماه پیش رو انجام ندادیم.

به قول دکتر هلاکویی : امروز برابر است با فردا . کار های سخت رو همین الان انجام بده و از شرش خلاص شو.

پس زمانی که داری به خودت می گی ولش کن فردا انجام می دم یادت باشه که امروز ، فردای دیروزه . یادت باشه اگه می خواستی انجام بدی همین امروز و همین حالا انجامش می دادی .
یادت باشه اگه فردا بیاد هم انجامش نمی دی و فقط استرس انجام ندادن کارهای عقب مونده و مهم رو با خودت به دنبال می کشی.
پس حتی بی خیال گشتن دنبال راه های دیگه جلو گیری از تنبلی و تعهد به برنامه بشو و همین حالا کاری که می خوای انجام بدی رو انجام بده.