تو اینستاگرامم خیلیا هستن که ازم می پرسن چطور باید شروع کنیم . بیشترونه شون ترس از نوشتن دارن . می خوان عالی بنویسن ولی چون تازه کار هستن ، می دونن که نمی تونن ‌. اینقدر این ترس وجودشونو می گیره که کلا نمی تونن دست به قلم ببرن . آخر سر هم بی خیال نوشتن و نویسندگی می شن.
جواب من به اون دوستان چیه ؟
اگه می خوای بنویسی بنویس
اگه می خوای بنویسی بنویس . واست مهم نباشه بعدش چی میشه . واست مهم نباشه قراره خوب باشه یا بد . بنویس و واسه خودت نگه دار . اصلاً بنویس بنداز دور .
مهم اینه که تمرین کنی . مهم اینه که بنویسی و متوقف نشی . کم کم بهتر می نویسی . کم کم داستان هایی بینظیر ارائه می دی ، اما همون موقع هم به فکر شاهکار نویسی نباش . فقط به فکر نوشتن باش.