می دونید که طبیعت برای تقویت تخیل و پویایی ذهن بی نظیره .
و می دونید. که پیاده روی هم ذهن رو باز می کنه که برای یه نویسنده عالیه.
اما تو این اوضاع کرونا که خیلی نمیشه بیرون رفت باید چی کار کرد؟
طبیعت رو به خونه خودتون بیارید .
فرقی نمی کنه که یه باغچه بزرگ داشته باشید با یه بالکن کوچیک یا حتی همونم نداشته باشید .
خوبی گل و گیاه اینه که اگه نوعش رو بشناسی و بهش رسیدگی کنی و درباره اش اطلاعات داشته باشی می تونی هر شرایطی یه دونه ازش داشته باشی.
گل و گیاه هایی که می تونی تو بالکن یا حتی تو خونه با میزان مناسبی آفتاب که از پنجره به داخل می تابه می تونه اوضاع رو عوض کنه.
چاره اش هم یه سرچ ساده تو اینترنته .
رسیدگی به گل و گیاه نه تنها باعث کاهش استرس و ایجاد حس نشاط میشه ، بلکه دیدنش حالتو خوب می کنه و ذهنت رو باز می کنه.
یه جورایی طبیعت رو به خونه میاری و شروع می کنی انرژی گرفتن ازش و نوشتن و نوشتن و نوشتن.
به عنوان یه نویسنده اگه یه بار این حس خوب رو تجربه کنی ، دیگه دست بردار نیستی .
پس تجربه اش کن.